Jäsenkirje/maksu 2024

VOIKKAAN VIESTI RY:N JÄSENTIEDOTE 2024 (toimitettu kaikille sähköpostiosoitteen ilmoittaneille jäsenille)


- Voikkaan Viestin syyskokous päätti seuran jäsenmaksuista vuodelle 2024 seuraavasti:

* Aikuiset 25,00€, lapset 15,00€ sekä perhejäsenyys 50,00€ (samassa taloudessa asuvat jäsenet).

- Kannatusjäsenet voivat itse päättää haluamansa vapaaehtoisen tukisumman. Kannatusmaksut käytetään lasten liikunnan edistämiseen (mm. välinehankinnat, tilavuokrat, leiritoiminta, tapahtumat).


Jäsenmaksuista lähetetään erillinen lasku. Muista käyttää viitenumeroa maksaessasi. Tarkista laskusta, että maksumäärä vastaa perheenne kokoa. Mikäli laskulla oleva summa poikkeaa perhekokosi mukaisesta maksusta, muuta summa ja maksa lasku laskulla olevien maksutietojen mukaisesti. 


Mikäli et ole saanut laskua 18.2.2024 mennessä, ilmoita asiasta jasenrekisteri@voikkaanviesti.fi


Maksattehan jäsenmaksun viimeistään 29.2.2024 mennessä seuran tilille: 

Voikkaan Viesti Ry KSOP FI60 5751 0740 0114 32


- Muutokset/-lisäykset jäsenrekisteriin sekä eroamisilmoitukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen: jasenrekisteri@voikkaanviesti.fi tai seuran verkkosivuilla www.voikkaanviesti.fi tai kirjallisena osoitteeseen: Voikkaan Viesti Ry, Voikkaantie 2 45910 Voikkaa.

ILMOITATHAN TOIMIVAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN JÄSENREKISTERIIN!


- Viestin maja on kaikkien Viestiläisten käytössä. Avain on saatavilla johtokunnan jäseniltä. (tiedustelut Tiia Walin puh: 044 355 6261)

- Kesällä 2024 mahdollisuuksien mukaan järjestetään ulkoliikuntaa ja lasten liikunnallinen telttaleiri.


- Johtokunta 2024: Puheenjohtaja Tiia Walin, sihteeri Harri Hänninen, varapuheenjohtaja Jouni Salminen  jäsenrekisterinhoitajat Tiia Walin ja Harri Hänninen, taloudenhoitaja Anneli Räihä. Muut jäsenet: Ansa Palander, Mika Korkalainen.


- Tapahtumista ilmoittelemme Seuran ilmoitustaululla, Facebookissa, Instagramissa sekä seuran verkkosivuilla  www.voikkaanviesti.fi


Liikunnallista kevättä!


Johtokunta